Dan sa Carcar palapdan

Dan sa Carcar palapdan

Gitibhangan kining pikas nga bahin sa dan siyudad sa Carcar aron mas molapad ug mas han-ay. Ang pasensya sa mga motorist ang gikinahanglan ning panahona. Asa naman kon mahuman ni sa pagtrabaho, mapahimuslan kini ang kahamugaway nga agian sa dagkong mga sakyanan ug dili na apiki. (Alan Tangcawan)

(Kon dunay Ipa-Super mo text sa number 09088873194; 09173286356; 09232099524 o tawag sa 2546100 loc. 124, 126, 128, 129)