Friends of Jesus Christ Canada

Photo shows Pastor Teck Uy (1st from left) of the Friends of Jesus Christ (FJCC) together with the congregation members that include Bible Study leader Magadalena Pasuquin, Mercy Papa, and Romy Zetazate during the special event of the congregation. (Photo contributed by Dindo Orbeso, St. Jamestown News Service)

Startups gain appeal as some Japan Inc. names fade

TOKYO — In a shabby back-alley office in Shibuya, a Tokyo district known for youth culture and tech ventures, defectors from corporate Japan are hard at work for a little known company they fervently believe will be the country’s next big manufacturing success. Like a startup anywhere in the world, its bare bone setup crackles …

National Heroes’ Day speech of President Benigno Aquino III

Talumpati

ng
Kagalang-galang Benigno S. Aquino III
Pangulo nh Pilipinas
Sa paggunita ng Araw ng mga Bayani       

[Inihayag sa Libingan ng mga Bayani, Lungsod Taguig, noong ika-26 ng Agosto 2013]

Hitik ang ating kasaysayan sa mga Pilipinong handang manindigan at lumaban para sa kapwa at bayan, anumang unos at pagsubok ang kanilang daanan. Sila nga po ang ginugunita at binibigyang-pugay natin taun-taon; sila ang mga indibidwal na bumubuhay sa dugong-bayani ng ating lahi. Maituturing nga pong bayani ang mga karaniwang taong humarap sa mga pagsubok ng isang ‘di-pangkaraniwang panahon. Tinimbang ang kanilang pananagutan, sinukat ang paninindigan, at hindi po sila nagkulang. Bantog man o hindi naisulat ang pangalan sa pahina ng kasaysayan, ginawa nilang posible ang ating kalayaan, at ang repormang tinutupad natin sa kasalukuyan.

Isang matingkad na halimbawa po nito si Commodore Ramon Alcaraz na talaga naman pong pambihira ang ipinamalas na katapangan noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Nakipaglaban siya sa mga dayuhang mananakop gamit lamang ang isang Q-boat na yari sa kahoy, kumpara sa sinagupang Zero na fighters ng bansang Hapon—na isa sa mga pinakamodernong eroplano sa panahong iyon. Puwede namang sa simula pa lang ng bakbakan, nagwagayway na siya ng puting bandera, at umurong sa napaka-imposibleng matalong puwersa ng katunggali. Pero dehado man sa laban, ipinakita pa rin ni Commodore Alcaraz ang tapang at pananagutan ng pagiging sundalo; ipinamalas niyang hindi basta-basta magagapi ang Pilipino. Dahil dito, nakapagpabagsak pa siya ng tatlo sa siyam na zero fighters. Nakahanda pa sana siyang ituloy ang sagupaan, kung hindi lang siya inatasan ng kanyang mga pinunong sumuko. Hindi rito natapos ang kanyang ambag sa kasaysayan. Kinilala siyang ama ng Philippine Marines; at noong napipinto nang ideklara ang Batas Militar hanggang sa pag-iral nito, nanindigan siya laban sa diktadurya.

Ganitong prinsipyo rin po ang itinataguyod ng mga sundalong kagaya ni Commodore Alcaraz na handang suungin ang anumang peligro alang-alang sa kapakanan ng kapwa-Pilipino. Napatunayan din natin ang giting ng ating unipormadong hanay sa kasagsagan man ng malalakas na bagyo, o sa paglaban sa masasamang elemento, lalo na sa kanayunan. Hindi man kakilala o hindi man kaanu-ano ang tinulungan, handang isugal ng ating mga kawal ng bayan ang kanilang buhay upang sagipin at itaguyod ang interes ng mas nangangailangan.

Ang mga kababayan nating OFW—bayani rin pong maituturing. Hindi nila inaalintana ang mga sakripisyo at layo sa pamilya, para lamang makapagpundar ng magandang kinabukasan sa kani-kanilang mga mahal sa buhay. Sa ipinupunla nilang sipag at dedikasyon sa hanapbuhay, hindi lang naihahayag ang mabubuting katangian ng Pilipino sa buong mundo—inihahatid din nila ang buong bansa sa landas ng malawakang kaunlaran at pag-asenso.

Lahat naman po tayo, sa iba’t ibang paraan, ay natulungan at nakinabang sa pagmamalasakit ng mga nauna sa atin. Kaya naman makatuwiran lang pong isiping panahon na para tayo naman ang magpatuloy sa kanilang sinimulan. Makilahok tayo, makiisa at makiambag sa pagsusulong ng ating kolektibong adhikain bilang bansa.

Nito nga pong Biyernes nang ihayag natin ang pag-abolish ng PDAF. Bahagi ito ng paghahanap at pagbuo ng mekanismo upangsiguruhing ang pera ng taumbayan ay mapupunta sa taumbayan lamang. Gagawin natin ang lahat ng ating makakaya, upang tukuyin at panagutin ang mga nagkuntsabahan para dungisan ang dapat sana’y marangal na layunin ng dating PDAF. Hindi natin hahayaang maging kasangkapan ang sinuman upang magpatuloy ang kababuyan ng iilan; sisikapin nating hindi na maulit pa ang kamalian ng nakaraan, upang lalo pang patibayin ang matuwid na paggugol ng kabang bayan. Ngunit upang tuluyang maging epektibo ang bagong sistemang ating ilalatag, kailangan ang pakikiisa ng mamamayan sa masusing pagbabantay ng bawat proyektong ating pinopondohan.

Ang hamon po sa atin: Huwag sana tayong makuntento na mag-abang o tumanggap lamang ng tulong at biyaya mula sa kabutihan ng iba; sa halip, gawin natin ang lahat ng makakaya sa bawat pagkakataon upang gampanan ang tungkulin sa kapwa at lipunan. Ang tanong nga po: Kaya ba nating harapin ang ating sarili kung tinanggihan natin ang pagkakataong makiambag sa pagbabago? Di ba’t kaysarap na maging karapat-dapat na tagapagmana ng kalayaang ipinaglaban ng ating mga bayani?

Nagsisimula po ang kabayanihan mula sa ating mga sarili; sa pagtukoy at pagpanig sa kung ano ang tama, at hindi sa mali. Dito nagbubukal ang pananagutan nating magmalasakit sa nangangailangan at ipagtanggol ang niyuyurakan ang karapatan. Bilang pagrespeto at pagpapahalaga sa mabuting halimbawa ng ating mga bayani, nawa’y araw-araw nating isabuhay ang kanilang aral at paninindigan. Kung nagawa nga nilang patunayang ang Pilipino ay may malasakit sa kapwa Pilipino, wala pong makakapigil sa atin upang sundan ang tinahak nilang landas. Bawat isa sa atin, anuman ang katungkulan o kalagayan, kayang maging mabuting Pilipino sa bawat sandali; bawat isa sa atin, gaano man kaliit o kalaki ang iambag, kayang maging bayani. Bawat hakbang pasulong ng Pilipino, basta’t sama-sama, makakapagdulot ng dambuhalang pagbabago. Taas noo tayong humaharap sa mundo—patutunayan nating sulit ang sakripisyo ng ating mga bayani, at itutuloy natin ang kanilang laban para sa ikabubuti ng bagong salinlahi.

Maraming salamat po. Magandang araw po sa lahat.